Nieuwe prijs

Onze prijsstijging is niet uit de lucht komen vallen.
Wij zijn van mening dat koffie en thee een primaire levensbehoefte is en de inflatie alleen maar zou aanjagen. Daarom hebben wij 2 jaar ons prijsniveau weten vast te houden en niet aangepast.
Helaas worden wij wel geconfronteerd met hogere kosten dan voorzien. Onze prijsstijging hebben wij beperkt weten te houden op 3,8%

Verpakkingsmateriaal

Afgelopen jaar is de inkoopprijs verdubbeld. Om deze kosten onder controle te houden en met elkaar ook te werken naar een duurzame oplossing hebben wij tonnen voor hergebruik.
1,5 KG, 3KG en 10KG tonnen. Hiermee maken wij met elkaar een verschil.
Aankomend jaar zullen wij hier meer mee gaan doen.

Energiekosten

Deze kostenstijging is voor iedereen een uitdaging. Hier kunnen wij lang en breed over spreken, deze zijn voor ons 3x zo veel geworden.
Door een grotere koffiebrander is ons energieverbruik per KG koffie verkleind en zo besparen wij op de kosten.

Voor ons is het voortbestaan geen issue, wel elke dag een uitdaging om te zoeken naar een toepasbare en duurzame toekomst die wij met elkaar willen realiseren.
Alleen zo zijn wij in staat om de kwaliteit en het karakter van onze producten te waarborgen.

 

Neem rustig contact met ons op als je vragen hebt.
Team - Man met de Baard