Inflatiecorrectie: Waarom?

Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten. Dit geldt ook voor onze kosten. Daarom indexeren wij onze tarieven.
Wij gaan natuurlijk volop door met maken van hoogwaardige koffie.

Geldt de inflatiecorrectie ook voor mij?

Voor iedereen geld deze correctie.

Wij hebben een ander indexcijfer.

Enkele klanten hebben vanuit een Europese aanbesteding een ander indexcijfer met ons afgesproken.
In die situaties hanteren wij het gewenste indexcijfer.

Wanneer gaat de indexering in?

De indexering gaat vanaf 1 oktober 2023.

Hoe wordt deze mutatie berekend?

Als basis voor de indexering kijken wij voor onze kosten naar de inflatie, op basis van het CPI (Consumentenprijsindex).
Wij hanteren elk jaar de jaarmutatie van afgelopen juli. Deze aanpassing voeren wij niet met terugwerkende kracht uit, maar vanaf 1 januari 2023.

Waarom hanteren jullie het CPI en geen ander indexcijfer?

Onze kosten bestaan uit diverse zaken. Denk aan onze medewerkers, huisvesting en kosten van vervoer.
Een algemeen indexcijfer zoals het CPI past hier het beste bij.